مقایسه شینگل با محصولات مشابه

محصول سقف شیبدار شینگل را می توان با محصول سقف شیبدار تایلهای سنگ ریزه ایی با برندهای دکرا ، کینگ استون ، تاپ تایل ، مترو تایل مقایسه کرد .

مقایسه شینگل و تایل دکرا ، تاپ تایل ، مترو تایل ، کینگ استون :

1 سرعت باد :

مقاومت شینگل در برابر  سرعت باد حدود 220 کیلومتر بر ساعت می باشد ولی در سقف شیبدار دکرا حدود 120 کیلومتر بر ساعت است ، علت این تفاوت را می توان در طراحی ایرودینامیکی شینگل دانست به این صورت که چون شینگل دارای سطحی مسطح و بعد از اتمام نصب هیچ گونه درزی بین شیتها نیست نیروی باد را به راحتی رد میکند و بیشترین مقاومت را  میکند و لی در سقف شیبدار دکرا به علت موج دار بودن سقف و وجود درز بین اورلبها و اتصالات ملحقات و تایلهای سقف نیروی باد با سقف دکرا در گیر شده و از مقاومت تایل می کاهد.

2 زلزله :

شینگل به علت نحوه نصب یکپارچه در هنگام زلزله مقاومت بیشتری از خود نشان میدهد .

3 پرت محصول :

در محصول سقف شیبدار شینگل هنگام نصب شیتهای شینگل در سقفهای شیبداری که برش کاری زیاد است به علت شکستگیها و نوع طرح سقف چون شینگل انعطاف پذیر میباشد می توان از قسمتهای برش خورده در هر قسمت از سقف که نیاز است استفاده کرد در نتیجه پرت محصول شینگل بسیار پایین است و در حدود 2 الی 3 درصد پرت شینگل میباشد .

ولی در تایلهای سقف شیبدار دکرا به علت ماهیت فلزی بودن سقف هنگام برش کاری قسمتهای برش خورده اکثرا قابل استفاده نیستند و پرت محصول بیش از اندازه نسبت به محصول شینگل میباشد و در حدود 5 الی 7 درصد میباشد که این خود باعث ازدیاد قیمت تمام شده سقف شیبدار  می شود.

4 نداشتن ملحقات :

نداشتن ملحقات در سقف شینگل یک مزیت به حساب می آید چون باعث بالا بردن سرعت کار و کاهش هزینه ها در سقف شیبدار شینگل  می شود ولی در سقفهای شیبدار دکرا یا تاپ تایل یا کینگ استون و یا مترو تایل برای قسمتهایی مانند تیزه ها و کناره ها و دور دودکشها از ملحقات با طرح ها مختلف ولی از نوع و رنگ جنس سقف استفاده کرد که باعث بالا رفتن هزیته در آخر کار میشود.

 5 قندیل بستن سقف شیبدار :

در سقفهای شیبدار شینگل به علت انعطاف پذیری شینگل و خاصیت قیری شینگل امکان قندیل بستن در انتهای سقف شیبدار وجود ندارد ولی در سقفهای شیبداردکرا با توجه به ماهیت فلزی سقف و غیر قابل انعطاف بودن ، در مناطق سرد سیر در انتهای سقفهای شیبدار شاهد قندیلهای بزرگ هم هستیم که میبایست با هزینه کردن جهت خرید و اجرای سنسورهای حرارتی در داخل سقف شیبدار مانع از ایجاد قندیل شد .

6 فروش شینگل :

محصول شینگل را به صورت متر مربع روی کار خریداری میکنند یعنی هزینه های مربوط به اورلب سقف شیبدار شینگل با فروشنده می باشد و کارفرما فقط متراژ سقف شیبدار خود را اندازه گرفته و به همان اندازه شینگل خریداری کرده و مبلغ پرداخت میکند . ولی در سقفهای شیبدار دکرا یا تاپ تایل یا مترو تایل یا کینگ استون کارفرما میبایست محصول سقفی را به صورت عددی خریداری کند که در واقع اورلب محصول با کارفرما میباشد و میبایست ریسک پرت شدن بیهوده  در بعضی از مواقع از طرف نصاب را بپذیرد.

7 لایه بندی سقف شیبدار :

در زیر سازی  محصول شینگل عایق رطوبتی بخاربند و تخته ضد آب به نام ا اس بی را داریم و خود محصول شینگل که یک عایق تمام عیار میباشد و در واقع سقف شیبدار شینگل  داری سه لایه آبند می باشد .ولی در زیرسازی  محصول تایل فلزی سنگ ریزه ایی فقط چوب 3*5 میباشد که عایق به حساب نمی آید و فقط خود تایل میبایست از نفوذ آب جلوگیری کند که در صورت مشکل آب به درون ساختمان نفوذ میکند.

8 در صد شیب قابل اجرا :

در سقفهای شیبدار شینگل حداقل درصد شیب قابل اجرا 10 درصد میباشد حال آنکه در سقفهای شیبدار دکرا یا مترو تایل یا تاپ تایل یا کینگ استون این مقدار به 23 درصد می رسد و برای سقفهایی که با شیب زیر 23 درصد طراحی شده اند محصول تایل سنگ ریزه ایی قابلیت اجرا ندارد.

9 تعمیرات سقف شیبدار :

برای تعمیر قسمتی از سقف شیبدار شینگل احتیاج به باز کردن همه سقف شینگل  یا اطراف محل تعمیر نمیباشد کافی است همان شیتهایی که نیاز به تعمیر دارد همانجا به راحتی جایگزین شده و سقف آب بند شود ولی در محصول دکرا یا تاپ تایل یا کینگ استون یا مترو تایل میبایست تایلهای اطراف محل تعمیر باز شود که در صورت باز شدن گاها قابل استفاده نیستند و باید تایل جدیدی خریداری شود .

10 سقفهای شیبدار با طرح های خاص :

در سقفهای شیبدار با طرح های کرو یا کروی و یا قوسی تنها محصولی که میتواند شکل طرح شده را به خوبی نمایش بدهد شینگل است به علت انعطاف پذیری بالایی که دارا میباشد این  قابلیت را دارد که روی هر سطحی بنشیند  تا خود را با طرح سقف شیبدار تطبیق دهد ولی در محصول تایلهای دکرا یا تاپ تایل یا کینگ استون یا مترو تایل این امکان وجود ندارد و در صورت نصب میبایست شکافهایی هر چند متر بسته به درجه قوس ایجاد کرد و با ملحقات پوشیده شود که آبندی خاصی را ایجاد میکند و در نهایت شکل ظاهری با طرح کشیده شده هم خوانی ندارد و هزینه گزافی هم برای اجرا هم برای ملحقات  اضافی میبایست پرداخت شود.

شینگل